Dynamic Management ™

Hållbar ledarutveckling

För individer & team

Med 30 års erfarenheter samlat i ett program

iStock-489083454.jpg

Dynamic Management™
Personligt & Professionellt ledarskap

Ett unikt ledar- och coachingprogram för individer och team.

Samlar över 30 års erfarenhet av ledarutveckling världen över.
Är hållbart, tidseffektivt och utgår från varje ledares eller teams situation.

Riktar sig till ledare och team. Med en kombination av coaching, inspirerande innehåll och effektiva verktyg.

Kraft & Riktning

För jaget, laget och uppdraget.

iStock-183417229.jpg

Varför Dynamic Management?

Behov nyckel.jpg

Beprövat innehåll

Beprövat innehåll som samlar erfarenhet av ledarutveckling världen över sedan 1985.


businessman-using-smart-phone-picture-id515473048.jpg

Modern teknik & alltid tillgängligt

Programmet blir ditt egna ledarverktyg som stöder dig, när du som bäst behöver det.


Anteckningsblock.jpg

Hållbart & tidsvänligt

Utveckling med fokus på hållbart resultat. Helt anpassat till din kalender och val av plats.


iStock-477124772.jpg

Med egen coach

Träffa din coach regelbudet. Diskutera det viktiga, sätt fokus och upprätta handlingsplaner.


Delar.jpg

Flexibelt

Välj helt program eller de innehållsmoduler som passar dig eller ditt team.


iStock-182021337.jpg

Personlig relevans

Du och din situation är programmets utgångspunkt, vilket ger optimal relevans.


FIT METHOD™

Fokus - Intention - Transformation

Personlig relevans för bestående resultat.

iStock-494129962.jpg

Röster om
Dynamic Management

“Det passade mig och min kalender perfekt. Att få ta steg för steg i min takt gjorde att saker och ting satte sig på bästa sätt”


“Det är som att ha en PT i ledarskap. Jag får verktyg, handledning och inspiration från min coach …men det är jag som måste lyfta vikterna mellan våra möten”


“Handlingsplanerna som kontinuerligt byggs under hela programmet ger mig en stor chans att fokusera på det viktigaste för att utvecklas som ledare"


 
iStock-600702030.jpg

 

“Att få utveckla mitt ledarskap utifrån mina unika styrkor var en verkligen aha-upplevelse som gav mig en befriande- och stärkande känsla”


“Jag har gått en del ledarprogram genom åren men det som gör Dynamic Management unikt är kombinationen av egen coach och tillgången till det digitala ledarverktyget”


"Det är viktigt för mig att kunna träna och få coachning i en säker miljö…att gå på en vanlig kurs ger inte denna möjlighet"


“Innehållet är välstrukturerat och enkelt att ta till sig. Jag mår bra varje gång jag läser det…dessutom ger det resultat”