Dynamic Management™
Personal & Professional Leadership

Ledarutveckling under 30 år

Dynamic Management™ är utvecklat av EuroAcademy som under mer än 30 år hjälp tusentals ledare världen över att utveckla sitt ledarskap. Programmet är resultatet av denna erfarenhet.

För ledare på olika nivåer

Programmet riktar sig till ledare på alla nivåer. Genom kombinationen av personlig coachning med hög individuell relevans passar det olika erfarenhetsnivåer. Det fungerar också utmärkt som sk “onboarding” för nya chefer.

Flexibla lösningar för team och företag

Genom en smart plattform kan team (eller företag & organisationer) använda Dynamic Management för att kundanpassat och effektivt bygga gemensam ledarskapskapacitet.

För olika yrkeskårer

Olika yrkeskårer kan med fördel använda Dynamic Management™ för att utveckla kunskap inom ledarskap anpassad till olika behov.

Språk

Finns på svenska, engelska, danska och ryska.

Dynamik - programmets röda tråd

  • Kraft & Riktning

  • Styrkor och autentisk potential

  • Ett positivt förhållningssätt

  • Personligt och Professionellt ledarskap - hand i hand

  • Förväntan - betydelsen av personlig karaktär och resiliens

Programmets röda tråd.

Programmets röda tråd.

 

Egen PT (coach) + “blended learning” & digitala ledarverktyg

Dynamic Management™ bygger på en unik kombination av att ha en egen personlig tränare i ledarskap (PT/coach), smart lärande och digitalt stöd.

Beprövat innehåll

Programmet samlar de mest centrala delarna inom ledarskap i fem moduler.

- Modul 1: Beteende och självkännedom
- Modul 2: Dynamisk ledarskap i aktion
- Modul 3: Dynamiska team
- Modul 4: Kommunikation
- Modul 5: Att leda din verksamhet

Steg för steg - på ett sätt som hjärnan gillar

Metodiken följer praktisk lärande enligt principen “grow while you lead” med stöd av hjärnforskning, där utvecklingen kopplad till respektive modul tas steg för steg med flera sinnen involverade (tänka, känna, göra).

Tids- och kostnadseffektivt

Deltagarens kalender och situation bestämmer helt när, var och hur. Denna frihet ger de bästa förutsättningar vad avser både utveckling, resultat och ekonomi.

Flexibilitet - välj nivå eller antal moduler

Programmets moduler har alla sin naturliga plats och de hänger ihop. De fungerar även utmärkt var för sig vilket ger möjlighet till att välja nivå eller sammansättning. Komplettering kan enkelt göras efter hand.

Pris och värdepaketering

Dynamic Management™ erbjuds i två varianter

1. Individuellt program (PT i ledarskap)

En unik värdekombination av PT i ledarskap (personlig coach) plus digitalt ledarverktyg med blended learning samt analyspaket.

Det individuella programmet erbjuds som 1-3-5 moduler. Om behov finns kan coachdelen utökas eller koncentreras runt specifika moduler eller områden. En naturlig utökning kan utgöras av exempelvis extra nulägesanalys, kompletterade analyser, fördjupning i specifika moduler eller utökad uppföljning av handlingsplaner mm.

 
Prismatris Individuellt PT-program (Nivå normal)

Prismatris Individuellt PT-program (Nivå normal)

 

I normalfallet inkluderar det individuella programmet ett coachmöte per modul plus introduktion och avslutning.

Pris individuellt program, nivå normal:

  • 5 moduler + Analyspaket + 7 PT möten + Call your coach ==> 59 000 kr

  • 3 moduler + Analyspaket + 5 PT möten + Call your coach ==> 37 000 kr

  • 1 modul + Analyspaket + 2 PT möten + Call your coach ==> 15 000 kr

*) Totalpris kan variera beroende på coachnivå samt val av analyspaket eller Call your coach (ring din coach när som helst).

*) Ovanstående prismatris avser Nivå normal. Programnivå kan både koncentreras eller utökas. Exempel på sådan nivåanpassning är utökad nulägesanalys, sammanslagning av moduler, coachmöten över ex Skype eller tillval av andra analyser än de som ingår i analyspaketet.

2. Team- och företagslösningar - effektiva sätt att bygga ledarskap

E-baserade licenser - låt plånbok, behov och effektivitet styra

De digitala modulerna, verktygen och analyserna i Dynamic Management™ kan med fördel också användas som byggstenar i olika team- eller företagslösningar för att effektivt bygga ledarskapskapacitet, såväl tids-, kostnads- och resultatmässigt.

I team- och företagslösningar kan de digitala modulerna användas på olika sätt, enskilt eller tillsammans, i olika paketeringar eller teamprocesser med en mix av individuell handledning och gemensamma gruppsessioner.

Möjlighet finns att varumärkesanpassa modulerna med egen logotype samt att göra tillägg av företagsunikt innehåll.

För prisindikation kring team- eller företagslösningarkontakta oss.

Ledare världen över

Genom åren har EuroAcademy haft nöjet av att stödja tusentals ledare världen över. Denna erfarenhet är grunden för Dynamic Management™.