Att tänka, känna och göra

Utveckla ditt ledarskap på ett sätt som hjärnan gillar.

En kombination av din situation, inspirerande teori, egen reflektion, interaktiva frågor, coachning, dialog, analyser och handlingsplaner.

Allt samlat i ditt egna personliga verktyg.

Flera sinnen

Blended learning kan sägas vara ett sätt att ta till sin ny kunskap och skapa utveckling genom att blanda sinnen och intryck. I stället för den gamla kursmodellen som ofta innebar ett klassrum med en lärare, så handlar det om att blanda moment och låta hjärnans olika funktioner samverka.

Flera moment

Programmet Dynamic Management innehåller flera moment för att din utveckling ska bli så bra som möjligt. Varje modul följer också ett mönster där du först gör förberedelser, sen träffar du din coach och därefter omsätter du din handlingsplan i praktiken.

Flera verktyg

Du kommer använda flera olika verktyg i ditt program:

- Inspirerande korta textstycken med samlade rubriker som väcker tankar
- Interaktiva frågor för egen reflektion.
- FIT Prioriteringar där du uppmanas reflektera över det viktigaste för dig.
- Möjlighet till en rad olika analyser för ökad självkännedom.
- Dialog och fördjupande samtal med din coach.
- Handlingsplaner
- My Journey Log. En samlad personlig journal som ger inspiration för lång tid framåt.

 
 
 

Din utveckling som ledare gynnas av att Dynamic Management blandar flera moment, intryck och verktyg. Det blir både roligare och effektivare.