Värdet av att ha en coach

Utgångspunkten i Dynamic Management™ är du själv och din situation. Att utgå från dina styrkor och din autentiska potential. Till din hjälp har du genom programmet en egen coach vid din sida som hjälper dig prioritera och skapa handlingsplaner. Det är vår erfarenhet att det som sker i det personliga mötet och däremellan är av stort värdet i ditt program.

Som att ha en PT i ledarskap

Likna gärna din coach med att ha en personlig tränare i gymmet. Du får både vägledning och inspiration - men det är du som måste lyfta vikterna mellan era möten. Även om du kan ta dig igenom Dynamic Management™på egen hand är det trots allt träffarna med din coach som tar dig framåt. För ensam är sällan stark.

Samma mönster ger trygghet och effektivitet

Du kommer att känna igen mötena med din coach. Även om det alltid är din situation som står överst på agendan så finns en tydlig struktur. Din coach är certifierad och tränad att leda dig genom FIT Method ™ där du prioriterar och sätter handlingsplaner. Nästa gång går ni igenom vad som skett.

 
 
3 steg i mötet med coach.jpg