Dynamiskt ledarskap

Kraft och Riktning - för jaget, laget och uppdraget

Den röda tråden som går genom Dynamic Management™ kan sammanfattas i ett ledarskap som skapar Kraft & Riktning - för jaget, laget och uppdraget.

Röd tråd.jpg
 

Den röda tråden vävs av ett antal trådar:

Kraft och riktning

Kraft skapas inifrån. Den märks i engagemang, motivation, glädje och energi. Kraften behöver kanaliseras i en tydlig riktning. Kombinationen av kraft och riktning skapar resultat. Denna synergi gäller för både jaget, laget och uppdraget.

Styrkor och autentisk potential

Kraft skapas bäst genom att utgå från var och ens unika styrkor. Det handlar om att utveckla varandra genom att fokusera på det som vi är bra på - istället för tvärtom. Vi kallar det för autentisk potential.

Ett positivt förhållningssätt

Att ha ett uppskattande förhållningssätt inför varandra med en tro på en positiv framtid är kraftgenererande för allt ledarskap. Detta positiva förhållningssätt genomsyrar programmet.

Personligt och professionellt ledarskap

Ditt personliga ledarskap (självledarskap) behöver gå hand i hand med ditt professionella ledarskap. Din ledaridentitet och ditt ledarskap stärks genom denna samklang. Ditt ledarskap blir enklare, effektivare och mer hälsosamt när du leder dig själv för att leda andra.

Det tar tid - vikten av uthållighet, hållbarhet och förväntan

Det ska sägas med en gång - ledarskap är ingen enkel vandring. Vägen är aldrig rak. Den är ibland riktigt tuff. Vikten av ett självledarskap präglat av karaktärsdrag som uthållighet, ståndaktighet och positiv förväntan är betydande i detta sammanhang.

Att arbeta med begreppen kraft och riktning och de funktioner som vi lyfter fram i programmet - ger resultat, även om det tar tid. Vi kallar det wow-tillfället. Det är en underbar känsla när det sker.